มาตราการป้องกันโควิต

มาตราการป้องกันโควิต เนื่องจากมีเชื้อไวรัส โควิต-19 แพร่กระจายในอากาศและผู้คนเป็นจำนวนมาก เราจึงมีมาตราการในการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย