มาตราการป้องกันโควิต

มาตราการป้องกันโควิต

LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_0
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_1
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_2
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_3
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_4
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_5
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_6
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_7
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_8
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_9
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_10
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_11
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_12
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_13
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_14
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_15
LINE_ALBUM_มาตราการ_๒๑๑๐๒๗_16

เนื่องจากมีเชื้อไวรัส โควิต-19 แพร่กระจายในอากาศและผู้คนเป็นจำนวนมาก เราจึงมีมาตราการในการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย