Dr.Thawan

ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ / บ้านดำแกลเลอรี่
(Thawan Duchanee)

333 ม.13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
โทร./แฟ็กซ์ 053 – 776 – 333 มือถือ: 083 – 336 – 5333
(ค่าพิกัด N 19ฐ 59.553′ E099ฐ 51.590)

สามารถเยี่ยมชมทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตลอดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 09-00 – 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม 80 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

::: ผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าเข้าชม :::

– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร
– นักเรียน/นักศึกษา ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักศึกษา
– ข้าราชการ ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร
– มักกุเทศก์ ที่แสดงบัตรประจำตัว
– พระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงศีลทุกศาสนา
– สตรีมีครรภ์
– ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
– ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพทุกประเภท
– องค์กร/หน่วยงาน ของภาครัฐและเอกชนผู้ซึ่งติดต่อมาล่วงหน้า
– โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่มาทัศนศึกษา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
www.thawan-duchanee.com

หมู่บ้านพลัส พาร์ค อเวนิว สนามบินน้ำ
335/39 ถนนนนทบุรี-สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทร./ แฟ็กซ์ : 02 – 526 – 1033 มือถือ: 089 – 225 – 3333
e-mail: info@thawan-duchanee.com