Dr.Thawan

สุขาวดีในกาพย์หอย

-ความหมายของชื่อ
กาพย์หอยขนาดใหญ่ หอยสังข์หนาม หอยโข่ง หอยมือเสือ เท้าช้าง นมสาว มะระและจักรนารายณ์ โคมไฟร้อยปลาปักเป้า ทุกทะเล

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2540-2541 เวลาในการสร้าง 2 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าเมือง  สล่าอ้าย  คณะสล่าบ้านดำ

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ทรงจอมแหหลังคาหวาน แบบเชียงทอง ไม่มีปีกนก กำแพงแก้ว สุขภัณฑ์สีดำ อ่างอาบน้ำไม้ แยกส่วนจากตัวบ้านเพื่อรับลมธรรมชาติ สังคีตปีกนก เพลงแมลงความสงบ

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากไม้บนฐานปูน

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้บนฐานปูน  มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคารหลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี  ด้านบนประดับด้วยป้านลมและหางหงส์ มีประตูเข้าออกทางเดียวด้านข้างเป็นกระจกใส

-ขนาด
กว้าง       3.00          เมตร         ยาว           3.80          เมตร         สูง          16.00        เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
แหวน มีดโบราณตั้งแต่ มีดตอกด้ามไม้แก้ว ไปจนถึงมีดกูรข่า มีดนิรมิตขิงศิลปิน หลายสิบชนิด กรุเครื่องเงิน กำไล และเคียว

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน

บ้านหลังนี้ซ่อนอยู่ในสมทุกไม้ ชายทุ่ง ปลายสุดอาณาบริเวณอาณาจักรศิลป์ ไว้ยินเสียง ขันของทางช้างเผือก และฟังเสียงละเมอของหมอกในเช้าวันหนาว

-จุดประสงค์ในการสร้าง

หลีกเร้นผู้คนและโรมรันกับกัมปนาทอึงออของเสียงแห่งความคิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.