Dr.Thawan

วงแหวนหว่านล้อมดาวพระเสาร์

-ความหมายของชื่อ
ความงาม รัศมีภาพ ของวงรุ้งหัวแหวนคืนวันในวงกตกาลเวลา

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2538-2542 เวลาในการสร้าง 2 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย สล่ากร สล่าหว่าง คณะสล่าบ้านดำ

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

โยนกนาคพันธุ์ นพบุรีศรีเชียงแสน รัตนะปุระอังวะ มิ่งมัณทะเลย์ ในอู่อารยธรรมร่วมสมัย ความโปร่งบางเบาลอย ในม่านหมอก และจินตนาการของเช้าวันหนึ่ง ของคืนวานพรุ่งนี้

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีประตูทางเข้าด้านหน้าสามบาน มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 8 ต้น

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ด้านบนประดับด้วยป้านลมและหางหงส์ ด้านล่างมีค้ำยันประตูด้านหน้าประดับด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ฝีมือช่างพม่า ด้านหลังมีทางเชื่อมต่อไปยังห้องน้ำ

-ขนาด
กว้าง          6.00       เมตร         ยาว        9.00       สูง       18.00        เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
เขาสัตว์ใหญ่จากแอฟริกา  เนปาล ธิเบต ในรูปของเครื่องประดับ แหวน กำไล เคียว หอก มีด ง้าว และเตียงตั่งไม้แกะสลักดาวเพดานฝีมือช่างพม่าอโยธยา

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน

ที่นอนพักภายใต้ซากปรักหักพังของอดีต ที่กาลเวลารินผ่านกระแสธารวัฒนธรรม ตกผลึกมาเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมบานหอมให้แก่ปัจจุบันสมัย

-จุดประสงค์ในการสร้าง

ระลึกอดีต ไกวเปลปัจจุบัน และชี้ทางทิศของอนาคต ที่งดงามด้วยสุนทรียภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.