Dr.Thawan

ศาลาเครื่องมุกมหัตภัณฑ์

-ความหมายของชื่อ
บทเพลงบรรเลงสังคีตเครื่องมุกทุกรายการ จาก จีน เวียดนาม ไทย ลาว เขมร

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2532-2535 เวลาในการสร้าง 3 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย สล่ากร สล่าพบ คณะสล่านางแล

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

เรือนไทยหลังคาสี่ชั้น คันทวย บานประตู หน้าบัน ส่วนสัดสรุปรวบยอดเกสรศิลป์ ล้านนา ล้านช้าง เชียงแสน และความงามเยี่ยงอย่าง หอคำหลวง คุ้มแก้วราชสำนักฝ่ายเหนือ

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ มีประตูเข้า-ออกตรงกัน     มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 12 ต้น

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ประดับด้วยป้านลมและหางหงส์ และด้านล่างมีค้ำยัน ด้านหน้า-หลังมีประตูทางเข้าสามบาน แบ่งเป็นสามห้อง บริเวณโถงกลาง เป็นห้องรับแขก ห้องด้านซ้ายเป็นห้องนอนและห้องน้ำในตัวห้องด้านขวาเป็นห้องนั่งเล่น 

-ขนาด
กว้าง          10.30        เมตร         ยาว        8.30          เมตร           สูง          12.80        เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
เครื่องมุกทั้งหมด ตั้งแต่ชุดรับแขกเมือง เตียง ตั่ง วัฒนธรรมฝิ่น ชุดน้ำชา บังเพลิง เครื่องเงินรูปตัวสัตว์หิมพานต์ งาแกะสลัก รูปเขียนขนาดเล็ก และเครื่องถ้วยโบราณ

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน

สรุปที่มาของความโอ่อ่า เหมือนนกเขาเหิน หางหงส์ที่เป็นปัจเจกของบ้าน การลดระดับ หลังคา การจัดวางห้องหับ โคมไฟ ระบบ ระเบียง และสุนทรียภาพ

-จุดประสงค์ในการสร้าง

รวบรวมรวงผึ้งของกาลเวลา ย้อนทวนอดีตในหมอกพรายของความทรงจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.