Dr.Thawan

บ้านสามชั้น (เรือนนอนฤดูหนาว)

-ความหมายของชื่อ
สามฤดูกาลของแผ่นดิน หนาว ฝน และร้อน

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2532 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย สล่าดี สล่าเมือง สล่าหว่าง คณะสล่าบ้านดำ

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ

บ้านไทยสิบสองปันนาในเชียงตุง แสนหวี เขมรัฐ รูปแบบวิหารหอคำ เจ้าฟ้าไทยใหญ่

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 8 ต้น

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารสามชั้น โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ผสมปูน มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยม ทรงจอมแห มีป้านลมและตัวเหงา มีกระจกรับแสงด้านบน ด้านในแบ่งเป็นสามชั้น มีห้องนอนทั้งสามชั้นและมีห้องน้ำชั้นหนึ่ง

-ขนาด
กว้าง          4.20          เมตร         ยาว           9.40          เมตร         สูง          9.00       เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
ผ้า พัสตราภรณ์ เอเชีย ตั้งแต่ อินโดนีเซีย พม่า ไทย ลาว เขมร บาหลี ตลอดจนผ้าอินเดีย  เปรู อินคา เยเมน และ ตะวันออกกลาง เกาะต่าง ๆ 

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน

สามชั้น ไตรภูมิ ไตรลักษณ์ ไตรสรนาคมน์ ผลึกสามเหลี่ยมในนิวเคลียส

-จุดประสงค์ในการสร้าง

เก็บข้อมูล สิ่งทอ โดยเฉพาะจากสุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published.