Dr.Thawan

อูบเปลวปล่องฟ้า

-ความหมายของชื่อ
โผล่ขึ้นจากฐานปัทม์ กลีบบัวหงาย บัวคว่ำ ที่ยังคงคร่อมคาอยู่บนดิน มีประตูมหาอุต ทางเดียว ศิลปินต้องการความวิเวก ความเป็นปัจเจกทั้งอารมณ์ ความคิดคำนึง และเอตัคคตารมณ์

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
สร้างในปี 2543 เวลาในการสร้าง 3 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านดำนางแล

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ในช่วงพ้นอายุหกสิบ ศิลปิน หยุดโลก ละเอียด เคี้ยวเอื้องความคิด ไม่มีนิวรณ์ จึงสะท้อน ชีวิตมาในรูปแบบที่สงบระงับ

-แผนผังอาคาร

ฐานอาคารเป็นรูปทรงกลมวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากปูนทั้งหลัง

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงโดมฐานกลมมีลักษณะคล้ายเจดีย์ ปลายตัด โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมด มีเสารองรับโครงสร้างของอาคาร มีประตูเข้าทางด้านหน้า-หลังทำจากด้านบนสุดติดกระจกเพื่อรับแสงสว่าง

-ขนาด
กว้าง          5.80       เมตร         ยาว        5.80       เมตร         สูง       4.90       เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
เก้าอี้เขาควายเพียงตัวเดียว รายรอบด้วยเปลือกหอย หนังปลากระเบน และหอกคร่ำ จิตรกรเดินทางกลับเข้าไปใน ทวารบกของจิตวิญญาณตน

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
หยดหนึ่งของหยาดเหงื่อ จากหน้าผากแผ่นดิน ร่วงลงบนทางเท้าแม่พระธรณี

-จุดประสงค์ในการสร้าง

สำรอก สำรวจ สำรวจ สำเริง กับกาลเวลาที่หลั่งริน

Leave a Reply

Your email address will not be published.