Dr.Thawan

อูปปรภพ(ห้องจิตวิญญาณ)

-ความหมายของชื่อ
อูปปรจิต นำคนไปสู่ปรภพ ผุดขึ้นจากขอบดินเหมือนดอกเห็ด

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2545 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านดำ

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
อูบมุงอุโมงค์ เตาเผาถ่าน สถูปเจดีย์ ประติมากรรมในศาสนพลีหลายรูปแบบ ศิลปินปั้นบ้านเพื่อสถิตวิญญาณมากกว่าเอา ประโยชน์ใช้สอย ให้ปริมาตรที่ปรินูนอิ่มเต็ม สงบระงับ

-แผนผังอาคาร

ฐานอาคารเป็นรูปทรงกลมวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากปูนทั้งหลัง

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวทรงโดมมีลักษณะคล้ายเจดีย์ปลายตัด โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างปูนทั้งหมด มีเสารองรับ โครงสร้างของอาคาร มีประตูเข้าทางด้านหน้า-หลังทำจากด้านบนสุดติดกระจกเพื่อรับแสงสว่าง

-ขนาด
กว้าง          9.00       เมตร         ยาว        9.00       เมตร      สูง          5.40       เมตร  

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
เก้าอี้เขาควายขนาดใหญ่ จระเข้ หอยขนาดใหญ่ รูปแกะสลัก พื้นเมือง จากตะวันออก เครื่องสายและตุ๊กตาไม้ขนาด เท่าคนหลายตัวจากทั่วเอเชีย

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
เทวทูตทั้ง 4 เกิดแก่เจ็บตาย จระเข้ หอย ตัวอย่างรูปทรงการไม่เปลี่ยนแปลงของอวิชชา เก้าอี้ทั้งสิบคือทศชาติ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว อรูปรภพปูแผ่สัจธรรมสากลของสังสารวัฏ

-จุดประสงค์ในการสร้าง

ชี้นำโดยความงาม นวัตกรรม สถาปัตยกรรม สุนทรียธรรมและศิลปะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.