Dr.Thawan

บ้านดำกาแลเกี่ยวฟ้า

-ความหมายของชื่อ
กาแลขนาดใหญ่ 12 ตัว งดงามทั้งรูปแบบเนื้อหา สุนทรียะ

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
สร้างปี พ.ศ.  2525 เวลาในการสร้าง 3 ปี

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
บ้านเก่าเรือนไม้สามหลังแฝดของคฤหบดีเชียงรายบ้านป่าก่อดำ รื้อมาก่อสร้างใหม่ ยกจั่ว เพิ่มชาน หน้าหลัง ตกแต่งปรับปรุง ทรวดทรง ผังใหม่หมด

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก มีบันไดขึ้น-ลง สองด้านคือทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีเสาไม้รองรับโครงสร้างจำนวน 36 ต้น และเสารองรับชานด้านหน้า-หลัง ด้านละ 6 ต้น

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารแผดสามหลังติดกัน มีสองชั้นชั้นล่างปูด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีบนพื้นปูนล่างโล่งไม่มีฝา ชั้นที่สองยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 2.20 เมตรโครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้ทั้งหมด มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคาร หลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยไม้แป้นเล็ด ด้านบนติดกาแล ด้านหน้ามีประตูทางเข้าสามบานและผนังทำด้วยกระจก ด้านหลังมีประตู1 บานและหน้าต่าง 2 บาน มีห้องนอนอยู่ตรงกลางบ้าน และมีเตียงอยู่ทั้งสองฟากด้านซ้ายและขวาของบ้าน มีชานด้านหน้าและหลังบ้านเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

-ขนาด
กว้าง        16.00        เมตร       ยาว         14.40        เมตร         สูง        8.20        เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
ชั้นบนเครื่องเขิน ลายเขียนสี ลายทอง ลงรักปิดทอง ตู้ เตียง ตั่ง ดนตรี ชั้นล่าง เก้าอี้เขาสัตว์ อาวุธสี่ทวีป เขาสัตว์กีบคู่ หนังสัตว์ หน้ากาก งานศิลปะร้อยชนิด ด้านล่างจัดแสดงเก้าอี้เขาควาย งานไม้แกะสลัก กะโหลกสัตว์ เขาสัตว์จากทวีปต่าง ๆ มีดและอาวุธประเภทต่าง ๆ จากทุกทวีปทั่วโลก

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
เจ้าของเดิมของบ้านเกิด 27 กันยายน วันเดียวกับถวัลย์  ดัชนี  พระเทวาภินิมิต วอลแตร  ตินโตเรทโต้ คนทั้งหมดเป็นศิลปินระดับ ปรมาจารย์ ตำนานโลก

-จุดประสงค์ในการสร้าง

ตัวอย่างวัฒนธรรมไม้  ตั้งแต่เสาฝังดินถึงขื่อ โครงสร้างม้าต่างไหม หลังคาแป้นเกล็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.