Dr.Thawan

ศาลาตะวันออก

-ความหมายของชื่อ
ทิศทางขึ้นดวงตะวันอุษาโยค บูรพาทิศ

-ปีพุทธศักราชในการสร้าง  
2537 เวลาในการสร้าง 1 ปี ทีมช่างผู้ทำการก่อสร้าง สล่าอ้าย คณะสล่าบ้านคำ

-ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ซ้อนหลังคา สองชั้น ช้อยชด งอนปีกนก ปั้นหยารอบทิศ หางหงส์เฉพาะตัว และคันทวย ฝีมือช่างพื้นเมือง ที่งามง่าย จับใจ ซื่อ และเรียบใส

-แผนผังอาคาร

อาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตามแนวแกนทิศตะวันออก-ตก โครงสร้างทำจากไม้บนฐานปูน

-รูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างไม้บนฐานปูน  มีเสาไม้รองรับโครงสร้างของอาคารทั้งหมด 6 ต้น ด้านข้างไม่มีผนัง หลังคาทรงสามเหลี่ยมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี หลังคาลดระดับสามชั้น ประดับด้วยปั้นลมและหางหงส์

-ขนาด
กว้าง          3.60          เมตร           ยาว        5.60          เมตร         สูง       9.00          เมตร

-วัตถุจัดแสดงภายในบ้าน
โต๊ะไม้ชิ้นเดียวขนาดใหญ่  3 x 2 เมตร งานศิลปะพื้นเมือง  และเครื่องดนตรีชาวเขา แกะสลักลอยตัว พื้นบ้านพื้นเมือง คัดสรรฝีมือระดับครู

-เนื้อหาหรือความหมายโดยรวมของบ้าน
เก็บเก้าอี้เขาควาย เครื่องใช้ในครัวเรือน ประเภทกระจ่า ช้อน โตก ขัน พาน ขนเม่น แมลงปีกแข็ง เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในการทำงานศิลป์

-จุดประสงค์ในการสร้าง

ศาลาโถง เอนกประสงค์ รับแขกพิเศษ เพื่อพักผ่อน รับลม

Leave a Reply

Your email address will not be published.