Dr.Thawan

โครงการสืบศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจ​ สู้ภัยโควิด ครั้งที่ 1/2/3

โควิดคือโรคร้ายแห่งความพลัดพรากเดียวดายที่ทำให้มนุษย์ไร้ซึ่งอิสรภาพ และต้องทนทุกข์ทรมานสู้กับโรคนี้เพียงลำพัง เราต้องทนเห็นคนที่เรารักจากไปโดยไม่ได้ร่ำรา ไม่มีโอกาศแม้จะเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ไม่สามารถจัดได้แม้กระทั่งงานศพ เพราะต้องเผาภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดวิกฤติการณ์โควิดในระรอกใหม่ ที่ประเทศไทยต้องรับศึกหนักใหญ่ในครั้งนี้ หลายคนที่ต้องต่อสู้มาอย่างยาวนาน เริ่มท้อ เริ่มล้า เริ่มหมดกำลังใจ หลายคนต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอด หลายกิจการไปไม่ไหวจนต้องปิดตัวลง ได้รับผลกระทบไปทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่วงการศิลปวัฒนธรรม แม้พิพิธภัณฑ์บ้านดำจะได้รับผลกระทบหนักขนาดไหน แต่เราก็ไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครและไม่เคยรอความหวังจากหน่วยงานใด และทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤติเราจะขอเลือกออกมายืนข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือโรงพยาบาล ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเราเชื่อว่า ถ้าทุกคนสามัคคีกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะฝ่าพันวิกฤติครั้งนี้และทุกๆครั้งไปได้ เราจึงได้ทำโครงการสืบศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด เป็นครั้งที่ 1/2/3 โดยการเปิดจอง ภาพผลงานศิลปินแห่งชาติ ดร.ถวัลย์ ดัชนี จำนวน 500 ภาพ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วทั้ง 3 โครงการ ผมขอกราบขอบพระคุณน้ำใจจากทุกๆท่านที่ร่วมกันบริจาคให้โรงพยาบาล ทั้ง 54 แห่งทั่วประเทศ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป ด้วยรักและปรารถนาดี ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี 7/5/2564