Dr.Thawan

พิพิธภัณฑ์บ้านดำปลอดเชื้อโควิด-19
ชื่นชมศิลปะด้วยความสบายใจ สะอาดปลอดภัย ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทุกสายพันธุ์ และเช็ดล้างทำความสะอาดทุกวัน
เราห่วงใยในสุขภาพของคุณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำมีมาตรการการคัดกรองตามมาตรฐาน ตั้งแต่ทางเข้าออก จุดเช็คอิน การวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้างมือ อ่างล้างมือ การเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดและพ่นน้ำยาสูตรพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ
ป้องกันเชื้อไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ และกำจัดเชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงเชื้อรา ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยไม่เป็นอันตราย ต่อเด็ก คนชรา หรือผู้ที่เป็นภูมิแพ้
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยความรักและปรารถนาดี