Dr.Thawan

พิพิธภัณฑ์บ้านดำปลอดเชื้อโควิด-19

#พิพิธภัณฑ์บ้านดำปลอดเชื้อโควิด-19

พนักงานพิพิธภัณฑ์บ้านดำทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิดเป็นประจำ

ชื่นชมศิลปะด้วยความสบายใจ สะอาดปลอดภัย ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทุกสายพันธุ์ และเช็ดล้างทำความสะอาดทุกวัน

เราห่วงใยในสุขภาพของคุณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำมีมาตรการการคัดกรองตามมาตรฐาน ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดเช็คอิน การวัดอุณหภูมิ มีแอลกอฮอล์ล้างมือ อ่างล้างมือ การเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดและพ่นน้ำยาสูตรพิเศษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

ป้องกันเชื้อไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ และกำจัดเชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงเชื้อรา ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยไม่เป็นอันตราย ต่อเด็ก คนชรา หรือผู้ที่เป็นภูมิแพ้

กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
เว้นระยะห่างทางสังคม

ด้วยความรักและปรารถนาดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.